"Other Windows" Där kan du börja med att skapa ett nytt projekt som du kallar t.ex. Macros. Högerklicka och ta "Add module" döp den till CSharp. Kopiera in nedanstående kod... klart2023-09-27" />